În lupta pe care care o ducem în aceste zile, nu există spectatori. Suntem cu toții actori, iar evoluția situației ne privește pe fiecare în parte.

În cadrul ședinței online de azi a Parlamentului, am votat ferm pentru adoptarea Proiectului de Lege privind suspendarea rambursării creditelor. Măsura este una absolut necesară pentru criza profundă pe care românii o traversează în prezent.

Astfel, printre prevederile propunerii se regăsesc următoarele măsuri:

* La cererea debitorului, obligaţia de plată a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare;
* Orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020;
* Pentru a beneficia de suspendare, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în forma unui document imprimat pe suport de hâartie sau prin poștă electronică;
* Sunt, de asemenea, eligibili, debitorii care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit;
* Legea se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor, fundațiilor și profesiilor liberale;
* Prezenta lege este aplicabilă și în cazul operațiunilor de leasing reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul precedentTomac anunță noile măsuri luate de UE
Articolul următorVal de români la granițe. Ce zice Poliția de Frontieră