Guvernul se reunește miercuri, în şedinţă, de la ora 11:00, la Palatul Victoria.

Printre proiectele de pe masa Guvernului se află, pentru aprobare, și Contractul de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii privind investiţii prioritare în domeniul siguranţei rutiere. Contractul a fost semnat la Bucureşti, la 15 decembrie 2022, şi la Luxemburg, la 19 decembrie 2022. Proiectul se va finaliza în 2027, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de până la 60 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

Pe agendă este şi un proiect de ordonanţă de guvern privind calitatea apei destinată consumului uman, precum și o lege pentru modificarea şi completarea legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Guvernul urmează să modifice, printr-un proiect de ordonanţă, și mai multe articole din OUG 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, fiind vizată inclusiv procedura de excepţie de desfiinţare a construcţiilor executate ilegal.

De asemenea, spre aprobare este și un proiect de OUG ce stabilește destinaţia unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, și anume sumele ce reprezintă „avansul primit pentru lucrări nerecepționate” se fac venit la bugetul de stat.

Un alt proiect de hotărâre de guvern, inițiat de MAI urmează să stabilească plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2023, la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.

LISTA proiectelor de acte normative incluse pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri, 18 ianuarie 2023

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare – Investiţii prioritare în domeniul siguranței rutiere în România – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. I pct.2 şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare -(RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare, Judiciară (EJTN)
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

II. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind calitatea apei destinată consumului uman
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea articolelor 2-4 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind stabilirea destinației unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare și Investiții

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei deprogramare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km O + 822 peste Canal la Călăraşi”, judeţul Călăraşi
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti – Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia”, judeţul Ilfov
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara” lucrare de utilitate publică de interes naţional
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2023
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeptul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Buzău, Dolj şi Timiş pentru protecţia populaţiei afectate de incendii şi pentru protecţia populaţiei în contextul persistenţei unor efecte pandemice
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda”
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG ca fiind de utilitate publică
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bălăneşti, judeţul Gorj
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu” din Timişoara, precum şi modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu” din Timişoara
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 3192 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii pentru Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii situate în judeţele Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Mureş şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie lzvorâtorul de Mir”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 497 şi 1191 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS – Suport Facility), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şila Bucureşti în data de 30 martie 2021
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi Gărzile forestiere
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş – Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie a unor imobile, construcţie şi terenuri
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind educația pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2021 şi pentru anul 2022 şi plăţii primei tranşe a contribuţiei financiare a României pentru anul 2023 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului şi în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală aflat în subordinea Ministerului Economiei şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
30.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

IV.    ANALIZE
1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL de ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis aferente participării întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în politicile fiscal bugetare şi financiare ale statului român
2.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea ajutorului de stat regional ad-hoc solicitat de NOKIAN TYRES PLC pentru realizarea unui proiect de investiţii, constând în construirea unei noi fabrici de producţie de anvelope în Oradea, judeţul Bihor în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

VI.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Teaca în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Teaca
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcţii din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
3.    NOTĂ privind litigiile generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

VII.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE cu privire la Planul Anual de Lucru al Guvernului şi activitatea Consiliului Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative
2.    INFORMARE privind îndeplinirea sarcinii care vizează transferul reţelei sanitare aparţinând MTI
3.    INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern şi Parlament, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022

VIII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 35 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresahttps://bit.ly/3iDjYDi

Articolul precedentEugen Tomac: ”OMV a închis uşa statului român în nas pentru că îşi permite şi efectele sunt foarte clare”
Articolul următorLiderul PMP, Eugen Tomac: ”Rareș Bogdan să preia dosarul Schengen de la Lucian Bode cu girul lui Klaus Iohannis”